CO2control richt zich op de voornaamste parameters voor de luchtkwaliteit: temperatuur, vocht, CO2 en dauwpuntstemperatuur.

De meting wordt met een geavanceerde draadloze sensor uitgevoerd welke via een SIMcard de data doorstuurt naar een website. Deze meetdata kan achteraf beschikbaar gesteld worden voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Via online opvolging kan tijdens het evenement de kwaliteit van de lucht bewaakt worden. Eventuele ingrepen gaan in overleg met productie en crowd control.