Co2 metingen

CO2control richt zich op de voornaamste parameters voor de luchtkwaliteit: temperatuur,    vocht, CO2 en dauwpuntstemperatuur.

De meting wordt met een geavanceerde draadloze sensor uitgevoerd
welke via een SIM-kaart de data doorstuurt naar een website. Deze meetdata
kan achteraf beschikbaar gesteld worden voor verder wetenschappelijk
onderzoek.

Via online opvolging kan tijdens de metingen de kwaliteit van de lucht bewaakt worden.

Eventuele ingrepen gaan in overleg met opdrachtgever.